Annonse for DSS                                                                                 Annonse for DSS

Søker kollega: Odd Arne Haraldseid, Reidun Aasen Strand, Arne Kjell Øverland og Kurth A. Stensletten i DSS får snart selskap av en forretningsutvikler.

Samler digitale krefter i Haugesund

Ni lokalbanker satser friskt med stabsøkning i felles kompetansesenter.

Ni lokalbanker har gått sammen om det de mener er en gyllen middelvei i bankbransjen. Nøkkelordet er modernisering, men mens nasjonale banker nedbemanner over en lav sko, satser de lokale sparebankene fortsatt på personlig service parallelt med digitale nyvinninger.

 

Haugesund: Menneskelig kontakt, lokalkjente medarbeidere og bred tilgjengelighet er verdier som mange større banker hevder må vike for nye digitale tjenester. Ni selvstendige sparebanker, hvorav tre holder til på Haugalandet, mener derimot at gamle og nye tjenester kan leve godt side om side.

 

De lokale sparebankene er naturligvis bevisste på den digitale utviklingen, og vet de må være like gode som de store bankene på nettbanktjenester. Framtiden banker på døra, enten vi liker det eller ikke, og nye digitale vaner har på mange måter revolusjonert måten folk flest forholder seg til banken sin på.

De lokale sparebankene i vår region, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og Etne Sparebank, var tidlig ute med å tilby sine kunder gode digitale løsninger, men for å holde tritt med konkurransen fra de nasjonale aktørene, inngikk ni selvstendige sparebanker i 2008 et samarbeid kalt

«De Samarbeidende Sparebankene» (DSS).

Nå trappes samarbeidet opp.

 

Sammen med strømmen

 

DSS begynte som et felles innkjøpssamarbeid, men har siden utviklet seg til å bli mye mer enn dette. I dag omfatter det blant annet felles forretningsutvikling, markedssondering, kompetanseheving og produktutvikling. Avdelingen er lokalisert i Haugesund Sparebanks lokaler, men arbeider for alle de ni DSS-bankene.

 

– På egenhånd har ingen av oss ressurser til en slik utviklingsavdeling, men når vi går sammen om slike løsninger kan vi konkurrere med større aktører på likere premisser. Gjennom denne type samarbeid og effektivisering, oppnår vi stordriftsfordeler som til syvende og sist kommer kundene til gode. De får litt i pose og sekk, både den velkjente personlige servicen og de moderne elektroniske tjenestene, sier styreleder i DSS og adm. banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt.

 

DSS-bankene forlenget nylig avtalen med IT-leverandøren EVRY for fem nye år.

EVRY leverer også tjenester til mange av de store norske bankene, og sammen er DSS-bankene med sine 50 milliarder i forvaltningskapital tunge nok til å få lignende avtaler.

 

– Som selvstendige sparebanker deler vi mange av de samme utfordringene i hverdagen. Det betyr at mange av de samme løsningene kan fungere for oss alle. Et tettere samarbeid på flere områder enn kun innkjøp, var da et naturlig steg i utviklingen. Vi vil ikke bare følge strømmen i bransjen, men vil også være med på å stake ut kursen, sier daglig leder i DSS og IT-sjef i Haugesund Sparebank,

Kurth A. Stensletten.

 

Søker framoverlent person

 

Det er derfor DSS nå vil styrke staben med en spennende stilling. Den nye forretningsutvikleren vil få ansvaret for at bankene til enhver tid tilbyr kundene de riktige løsningene, og dermed møter markedets ønsker og behov.

 

– Vi ser at en del av brukerne våre stadig utvikler nye preferanser, mens andre igjen helst ønsker at ting skal være som de alltid har vært. Den digitale utviklingen og satsningen innenfor selvbetjente løsninger og elektronisk betalingsformidling, er noe som blir svært viktig fremover. Vi prøver å ha et tilbud til alle, noe vi føler er et av våre sterkeste kort som selvstendige lokalbanker.

Det etablerte samarbeidet skal først og fremst styrke vår evne til å tilby nye aktuelle tjenester på lik linje med større konkurrerende banker, sier Stensletten.

 

Samarbeidet er allerede en stor suksess, og med en ny forretningsutvikler snart på plass håper DSS å ta nye steg inn i framtiden.

 

– Ingen vet hva det neste store blir, men alle vet at det kommer. DSS-bankene har allerede vært tidlig ute med flere viktige nyvinninger, men de ønsker enda bedre oversikt over hva som beveger seg i markedet for å kunne spisse kundeleveransene fremover. Den nye forretningsutvikleren skal være en pådriver for bankenes strategiske satsing på fremtidens løsninger innenfor flere områder, og kommer til å spille en nøkkelrolle i en spennende bedrift med korte kommandolinjer,

sier Odd Arild Sævik i bemanningsbyrået Human, som bistår DSS i ansettelsesprosessen.

 

Les mer om stillingen her.

 

 

Styreleder: Alf Inge Flokketvedt er adm. banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank og styreleder i DSS.

Hodejeger: Odd Arild Sævik i Human.

Fakta om DSS:

 

  -DSS – forkortelse for

De Samarbeidende Sparebankene

 

  -Stiftet i 2008

 

  -Innkjøps- og utviklingssamarbeid bestående av ni selvstendige sparebanker;

 

    Etne Sparebank

    Flekkefjord Sparebank

    Haugesund Sparebank

    Lillesands Sparebank

    Luster Sparebank

    Skudenes & Aakra Sparebank

    Spareskillingsbanken

    Søgne og Greipstad Sparebank

    Voss Sparebank

 

Innhold levert av Bly Teksthus for DSS

 Annonse for DSS                                                                                 Annonse for DSS